Üdvözlöm, ma 2024. június 15. szombat van.
 
Társasházak részére indulhat pályázat

2015. január 09.

2015. január 08-án kormányszóvivői sajtótájékozatatón jelentették be, hogy mintegy 10 milliárd forintos támogatáskerettel, 50%-os támogatásintenzitással indul el a társasházi energiahatékonysági pályázat az Otthon Melege Program keretében.

Nagyon sok társasáhzi épület közössége várta már, hogy a korábbi panel pályázatokhoz hasonló energetikai beruházásokat segítő támogatási rendszer induljon. A bejelentés szerint most egy kisebb 4-60 lakásos lakóközösségeket megcélzó pályázat benyújtására lesz lehetőség márciustól. Az NFM holapjáról (nfm.gov.hu) letölhető a pályázati kiírás tervezete, ami nagyjából körvonalazza a pályázati lehetőséget, de még elég sok kérdést vet fel mind a pályázati eljárásrend, mid a benyújtandó dokumenutmok tekintetében. Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az információkat amelyek értelmezhetők a kiírás alapján.

A pályázat célja, mire adható támogatás

 • Homlokzati nyílászárók cseréje a lakások 100%-ban
 • Közös használatú fűtött terek külső nyílászáróinak cseréjem vagy energiatakarékos felújítása
 • Árnyékolók felszerelése
 • Az épület valamennyi homlokzatának teljes hőszigetelése
 • Az utolsó fűtött lakószint fölötti födém teljes felületének hő- és vízszigeletése
 • Beépített tetőteret határoló szerkezet hőszigetelése
 • Első fűtött lakószint alatti födém teljes hőszigetelése


 • Fontos, hogy a pályázat során felújítandó szerkezetnek a felújítást követően meg kell felelnie a hatályos 7/2006 (V. 24) TNM rendelet 20/2014. (III. 7.) BM rendeletében hozott módosításának.
  Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábban alkalmazott 8-10 cm hőszigetelések helyett lényegesen vastagabb hőszigetelések szükségesek, a nyílászárók esetében pedig kizárólag 3 rétegű üvegezésű minimum 7 légkamrás profilú műanyag ablakok kerülhetnek beépítésre. Tekintettel arra, hogy ilyen minőségű ablakok jellemzően nem kerültek a közelmúltban tömegesen beépítésre, így bizonyos, hogy az ablakcserék esetében a korábban saját erőből cserélt ablakok cseréje is szükséges lesz a pályázaton való részvételhez.

  Pályázhatók még a következők:

 • Távfűtéses ingatlanok fűtés korszerűsítése az alábbi, kötelező elemekkel (amennyiben még nincs kialakítva)
  - az épület hőfogyasztásának szabályozását és mérését biztosító berendezések – strangszabályozók és központi hőmennyiségmérők – felszerelése
  - a lakások hőleadóinak egyedi szabályozását és mérését biztosító berendezések – termosztatikus szelepek, költségosztók vagy hőmennyiségmérők – felszerelése
  - a használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő mérőórák felszerelése
  - a csőrendszer egycsöves rendszerről kétcsöves rendszerűvé, vagy legalább átkötő szakaszossá történő átalakítása
  - a gépészeti aknafalak megfelelővé tétele, lezárása, az aknák szintenkénti szakaszolása, amennyiben az elvégzendő munkák épületgépészeti aknában futó vezetéketeket érintenek.
 • Nem kötelező elem, de támgatható:
  - fűtési és/vagy használati melegvíz ellátó rendszerek felújítása, ezen belül a hőleadók cseréje, kazánok cseréje, a csőrendszer felújítása
  - központi szellőző rendszer kialakítása/felújítása kizárólag hővisszanyerő berendezés alkalmazása esetén.

 • Egyedi fűtési ingatlanok esetében a pályázat keretében minden olyan magántulajdonban lévő fűtési / fűtési-és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréjével összefüggő tevékenység támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energiamegtakarítást eredményező hatása energetikai számítással és energetikai tanúsítással igazolható:
  - A fűtési / fűtési-és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje új kondenzációs gázkazán beépítéssel
  - Gáz konvektor berendezések, Elektromos kazánok cseréje
  - Használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje
  - Meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának kialakítása, korszerűsítése
  - Járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési-és használati meleg víz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása.

 • Megújuló energiát hasznosító berendezések telepítése
  - napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz előállítás céljából)
  - napelemes rendszer telepítése (áramtermelés céljából)
  - hőszivattyús rendszer telepítése
  - brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése


  Kik pályázhatnak

  A pályázati konstrukció keretében a 22/2014. (III.13.) KIM rendelet a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról alapján az alábbi szervezetek pályázhatnak:
  692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Társasházak
  593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Lakásszövetkezetek

  A pályázatokon való részvétel, és a Támogatási Szerződés megkötésének feltétele az összes tulajdoni hányadnak több mint 51%-ával rendelkező tulajdonostársak támogatása.

  Pályázattal érintett épületek köre

  A pályázat keretén belül kizárólag több mint 4, de maximum 60 lakással rendelkező, 1946. után épült, de 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedély alapján épült távfűtéssel, házközponti fűtéssel illetve lakásonként egyedi fűtéssel rendelkező lakóépületek tulajdonosi közösségei igényelhetnek támogatást.

  A pályázaton csak olyan épület vagy dilatációval határolt épületrész vehet részt, amelyben az épület vagy dilatációval határolt épületrész hőszabályozása és mérése már megoldott, vagy a pályázat keretén belül megoldásra kerül.

  Amennyiben egyazon épületben lévő, külön-külön dilatációval határolt, de egymással nem érintkező szekciókból álló két, vagy több épületrész kíván támogatásra pályázni, ez esetben annyi pályázat benyújtása szükséges, ahány egymással nem érintkező épületszekció kíván pályázni. Az egy helyrajzi számon nyilvántartott, több különböző épületből álló tulajdon esetében egy pályázat tárgya csak egy épület vagy dilatációval határos épületrész lehet, tehát annyi pályázatot kell benyújtatni, ahány épület vagy dilatációval határos épületrész felújítását tervezik.

  Amennyiben egy épület/épületrész a beruházást megelőzően nem éri el a C minősítési osztályt, a beruházás befejezésével legalább a C minősítési osztályba sorolhatóvá kell válnia. Amennyiben egy épület/épületrész a beruházást megelőzően eléri a C minősítési osztályt, a beruházás megvalósításával legalább két minősítési osztállyal javulnia kell a besorolásának, illetve a fejlesztésnek kötelezően megújuló energia alkalmazásával kell megvalósulnia.  Cégünk vállalja a pályázathoz szükséges energetiaki tanúsítvány és a kapcsolódó számítások elkészítését, pályázat lebonyolítását, a támogatás és önerőhöz szükséges hitel ügyintézést. Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a info@energiaoptimum.hu e-mail címen vagy a 06 30 970 1158 telefonszámon!
   

  Egy épület/épületrész fejlesztése esetén kötelező statikai nyilatkozattal igazolni, hogy az épületnek/épületrésznek nincs állékonysági problémája fejlesztés előtti állapotban, illetve fejlesztés hatására sem lesz.

  Az elnyerhető támogatás

  A támogatás vissza nem térítendő végleges juttatás, amely az elért energiamegtakarítás függvényében eltérő mértékű lehet.

  Az állami támogatás aránya:
  Az energetikai tanúsítvánnyal igazolt minden megtakarított CO2 kg/év-re:
  - 750 forint Homlokzati nyílászárók cseréjét és Homlokzatok/Záró födémek hőszigetelését is megvalósító beruházások esetén;
  - 950 forint Megújuló energia hasznosítást elősegítő beruházások esetén;
  - 450 forint a fentiekbe nem tartozó beruházások esetén.

  Fentieken túlmenően az egyedi fűtéssel rendelkező lakóépületek lakásonkénti kondenzációs gázkazáncseréjéhez további 150.000 forint támogatás adható lakásonként. DE a pályázattal elnyerhető támogatás nem haladhatja meg az elszámolható költségek (támogatható munkák) maximum 50%-át.

  A pályázat benyújtása, határideje

  Pályázatot 2015. március 9-től a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet benyújtani.

  A pályázattal kapcsolatos dokumentumok megtalálhatóak az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján. (nfm.gov.hu)

  A pályázathoz be kell nyújtani az épület energetikai tanúsítványát az eredeti és a tervezett állapotra vonatkozóan, valamint a megvalósulást követően.

  Cégünk vállalja a pályázathoz szükséges energetiaki tanúsítvány és a kapcsolódó számítások elkészítését. Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a info@energiaoptimum.hu e-mail címen vagy a 06 30 970 1158 telefonszámon!
 • Kapcsolódó szolgáltatás
 • Energetikai tanúsítvány
 • Energetikai audit
 • Kapcsolódó témák
 • Pályázati kiírás