Üdvözlöm, ma 2020. november 29. vasárnap van.
 
Energia tanúsítvány - Fontos információk

2012. január 1-től minden meglévő és új épületre kötelezően ki kell állítani az épület energetikai tanúsítványát. Az alábbiakban fontos információkat olvashat az ingatlan tulajdonosokat érintő kötelezettségekről.

Mikor kell energia tanúsítványt készíttetni?
A tanúsítvánnyal kapcsolatos szabályozásokat a 176/2008 kormányrendelet tartalmazza. Energia tanúsítványt meglévő épületekre az alábbi esetekben kötelező kiállítatni:
 • az épület vagy lakás ellenérték fejében történő tulajdon átruházásakor, vagyis az ingatlan eladásakor,
 • az épület vagy lakás egy évet meghaladó bérbe adása esetén.


 • Milyen épületekre nem kell energia tanúsítvány?
 • az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre,
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre (pl. nyaraló),
 • a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre
 • hitéleti célra használt épületre,
 • bizonyos mezőgazdasági rendeltetésű épületekre,
 • műhelyre vagy ipari területen lévő épületre ha azokban technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki,


 • Ki készítteti el a tanúsítványt?
  A tanúsítványt mindig az ingatlan tulajdonosa készítteti el.


  Kivel kell elkészíttetni a tanúsítványt?
  Az épület energetikai tanúsítványt csak annak kiállítására feljogosított, a mérnöki kamaráknál nyilvántartott, szakvizsgával rendelkező szakember készítheti el. Bármely más szakember, még ha rendelkezik is a tanúsítással kapcsolatos szakmai ismeretekkel, nem jogosult tanúsítványt kiállítani. Minden esetben célszerű elkérni a tanúsító szakember nyilvántartási számát és azt a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu) honlapján ellenőrizni.


  Társasházi, szövetkezeti lakást kell -e tanúsítani?
  Amennyiben az épület hasznos alapterülete meghaladja az 50 m2-t úgy szükséges az energia tanúsítvány.


  Társasházi (szövetkezeti) lakást kell -e külön tanúsítani vagy elég ha az épület tanúsítása készül el?
  A 176/2008 kormány rendelet, illetve a tanúsítás alapját képező számításokat leíró 7/2006 TNM rendelet alapvetően a teljes épület tanúsítását írja elő. Azonban lehetőséget biztosít arra, hogy az épületen belül önálló rendeltetési egységekre, lakásokra egyedileg is kiállítható legyen az energia tanúsítvány. Ha tehát egy több lakásos épületre a lakóközösség elvégezteti a teljes épület tanúsítását, úgy a lakások külön-külön történő tanúsítása már nem kötelező.


  Van -e értelme társasházi (szövetkezeti) lakást egyedileg tanúsíttatni, ha az épület tanúsítványa már elkészült?
  Ha az épület tanúsítványa már rendelkezésre áll, akkor a lakások egyedi tanúsítása nem kötelező. Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor egy épületen belül az egyes lakások energetikai besorolása (az eltérő elhelyezkedés, vagy a lakások eltérő műszaki állapota miatt) eltérhet az épület besorolásától. Például egy olyan panel épületben ahol még nem történt egységes korszerűsítés, az épület az eredeti állapotában van, egy középen lévő, vagyis kevés külső fallal rendelkező lakás, amelynek a tulajdonosa korszerű nyílászárókra cseréltette az eredeti ablakokat valószínűleg jobb besorolást fog elérni, mint az épület egészére vonatkozó kategória.


  Meddig érvényes a tanúsítvány?
  Az épület energetikai tanúsítvány a kiállítástól számítva 10 évig érvényes. A tanúsítvány ezen időtartamon belül elveszítheti az érvényeségét az alábbi esetekben:
 • az épületen energetikai korszerűsítést végeznek (hőszigetelés, nyílászáró csere, épületgépészeti korszerűsítés, stb.)
 • az épületet átalakítják (bővítik, tetőtér beépítést végeznek, esetleg csökkentik a méreteit)
 • az érvényességi időn belül módosulnak a törvényben meghatározott épületenergetikai követelmények


 • Mi alapján készül el a tanúsítvány?
  Az energia tanúsítványt a 7/2006 TNM rendeletben meghatározott (egyszerű, vagy részletes) számítási módszerekkel végzett kalkuláció alapján készíti el a feljogosított tanúsító.


  Kell -e hőkamerás vizsgálat a tanúsításhoz?
  Nem. Vannak akik javasolják a hőkamerás vizsgálatot a tanúsítványhoz, de ez jellemzően nem indokolt. A hőkamerás vizsgálattal esetleges hibák feltárását célszerű elvégezni (rosszul szigetet épületrészek, hőhidak, fal nedvesedése, stb.). Hőkamerás vizsgálatot csak speciális körülmények között lehet végezni, amikor az épület belső hőmérséklete és a külső környezeti hőmérséklet között legalább 20 C különbség mérhető, nincs eső, köd, pára, nem süt a nap, az épület folyamatosan fűtve van.


  Mit tartalmaz a tanúsítvány?
  A tanúsítvány a tanúsítás eredményeit összefoglaló tanúsító lapból és az eredményeket igazoló számításokat tartalmazó oldalakból áll. Tapasztalatom szerint egy kellő gondossággal elkészített tanúsítvány 10-15 oldal. A tanúsítványnak rendeleznie kell HET azonosítóval. Ez a tanúsítvány jobb felső sarkában található HET-00000000 formátumú azonosító.


  Mikor megfelelő a tanúsítvány?
  A rendelet jelenleg 12 kategóriát határoz meg (AA++, AA+, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ). Az energetikai osztályba sorolást 2016. január 01.-től a majd 2020.- ban bevezetésre kerülő "közel nulla energia igényű épület" követelményeihez viszonyítva kell elvégezni. A "CC" kategória jelenti azt, hogy az épület korszerű. A "BB" megfelel a közel nulla energiaigényű épület követelményeknek. Az "AA, AA+, AA++" kategóriák a követelménynél jobb, a "DD-JJ" kategória a követelménynél rosszab energetikai állapotot tükröznek. Fontos még tudni, hogy 2016. január 1-től a enegetikai besorolást dupla pl. "CC" betűjelzéssel kell jelölni, míg korábban készült tanúsítványokon csak szimpla betű szerepel. A szimpla betűvel jelzett tanúsítványok már nem érvényesek. Azokhoz az e-epites.hu portálon kell pótlapot igényelni, mellyel a tanúsítvány aktualizálható. A pótlapot díjmentesen bárki lekérheti. A meglévő tanúsítvány HET azonosítója ismeretében, a portál automatkusan generálja.


  Korszerűsítési javaslat
  A tanúsítónak javaslatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy milyen energia hatékonyságot növelő beruházásokkal lehet az épület energetikai besorolását javítani. A javaslatokat számításokkal is igazolnia kell.


  Ha az épület nem éri el a CC kategóriát akkor kötelező felújítani?
  Meglévő ingatlanok esetén nincs kötelezettség arra vonatkozóan, hogy kedvezőtlen besorolás esetén az épületet fel kellene újítani. A tanúsítvány információt szolgáltat a tulajdonos, a bérlő, illetve az új tulajdonos részére az épület állapotáról ez alapján lehet eldönteni, hogy végeznek -e korszerűsítést.


  Tanúsítvány minta
 • Tanúsítvány minta


 • Panel épületek felújítása

  Energiatanúsítvány

  2012. január 1.-től
  kötelező energetikai
  tanúsítvány elkészítése.
  rövid határidővel
  Tel.: 06 30 970 1158
  info@energiaoptimum.hu
  eXTReMe Tracker